Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden & Regels

 

 

Prijzen en betaling

 

 • Betaling gebeurt steeds bij levering.

 

Levering

 

 • De springkastelen worden steeds door ons gratis geplaatst en geleverd binnen een straal van 30 km rond Paal-Beringen (3583).
 • In een straal daar buiten rekenen wij 2 euro aan per km

 (voorbeeld : woon je op een afstand van 35 km, komt er 10 euro aan leveringskosten bij.)

 • Bij de opbouw en afbraak is er geen hulp nodig, u hoeft dus zelf niets te doen.
 • Bij levering/ophaling is er een minimum doorgang van 1m breed nodig.
 • Het springkasteel mag niet meer verplaatst worden zonder toelating van de verhuurder.
 • Het ophalen van het springkasteel zal plaats vinden tussen het tijdslot dat bepaald wordt door de verhuurder.
 • Rondom het kasteel moet een vrije ruimte voorzien worden van min. 1m, achter het kasteel min. 1,5 of 2m voor de blower. afhankelijk van het type kasteel.
 • Er dient een stopcontact van 230V aanwezig te zijn.
 • In geval van laattijdige levering kan de klant geen schadevergoeding eisen van de verhuurder.

 

Annulatie

 

 • Annuleren kan gratis tot 24u (1dag) voor de levering.
 • Bij annuleren de dag van leveren wordt er een kostprijs van 50% aangerekend.
 • Gratis annuleren kan bij zeer slechte weersomstandigheden.

 

Gebruik

 

 • Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
 • Het gebruik van eten en drinken in het springkasteel is verboden.
 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
 • Het gebruik van water, zand, modder, confetti en andere is verboden in het springkasteel.
 • Het is verboden op de buitenwanden te klimmen.

 

Schade

 

 • De huurder gaat akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.
 • Hij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal ten gevolge van verkeerd gebruik.
 • Alle schade, buiten de normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden aangerekend aan de huurder.
 • Bij onherstelbare schade of diefstal dient de huurder de volledige aankoopsom van het toestel/springkasteel te betalen. 

 

Ongevallen

 

 • De huurder is verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen.
 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook.

 

 

 

Opgelet!

 

Het springkasteel moet gedurende de volledige huurperiode opgeblazen blijven (tenzij anders afgesproken). 

Ook bij regen.

De blower nooit afdekken!

Zorg dat de blower en de elektrische kabels op een droge plaats liggen.

 

Bij een windkracht vanaf 5 Beaufort (vrij krachtige wind, 29-38 km/u) is het verboden om het springkasteel opgeblazen te hebben of te gebruiken.

Bij hevige rukwinden en/of onweer moet het kasteel worden afgelaten:

De stroom uitschakelen, de muren naar binnen plooien en vervolgens het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Indien het toch open in de regen blijft liggen, sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade die de huurder dient te betalen.

Na het stormweer moet het kasteel weer worden opgeblazen zodat het kan drogen.